حالت تاریک
  • یکشنبه, 1402/12/06 شمسی | 2024/02/25 میلادی
گزارش تصویری؛

قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان

قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان

مردم لرستان برای اعلام انزجار و محکومیت حادثه تروریستی کرمان اقدام به تجمع و راهپیمایی کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، مردم لرستان در شهرهای مختلف یکصدا برای اعلام انزجار و محکومیت حادثه تروریستی کرمان اقدام به تجمع و راهپیمایی کردند.

قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
قیام مردم لرستان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان

انتهای خبر/

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از