حالت تاریک
  • یکشنبه, 1403/03/06 شمسی | 2024/05/26 میلادی
گزارش تصویری؛

مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان

مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان

مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در استان لرستان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در شهرهای مختلف استان لرستان برگزار شد.

مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان
مراسم چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم در لرستان

انتهای خبر/

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از