حالت تاریک
  • یکشنبه, 1403/04/31 شمسی | 2024/07/21 میلادی
گزارش تصویری؛

اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان

اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان

اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان به نام «ستارگان جاوید» در سالن اجتماعات دهکده مقاومت خرم‌آباد برگزار شد.

به گزارش سفیرافلاک، اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان به نام «ستارگان جاوید» در سالن اجتماعات دهکده مقاومت خرم‌آباد برگزار شد.

اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان

اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان

اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان

اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان

اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان

اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان

اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان

اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان

اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان

اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان

اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان

اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان

اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان

اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان

اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان

اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان

اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان

اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان

اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان

اجلاسیه شهدای جاویدالاثر لرستان

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از