حالت تاریک
  • یکشنبه, 1402/12/06 شمسی | 2024/02/25 میلادی
گزارش تصویری؛

رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال

رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال

شرکت‌کنندگان رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج لرستان در حال رقابت هستند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، شرکت کنندگان در دومین روز رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج لرستان طی یک ماراتن ۴۸ ساعته درحال رقابت هستند.

 

رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال
رقابت دیدنی شرکت‌کنندگان رویداد تولید محتوای دیجیتال

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از