خانه
پیشخوان برگزیده ها
خرم آباد لطیف
٧٣(°F)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢۶.١۶(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش ۰-Low
رطوبت ٢۶.١۶(in)