حالت تاریک
  • یکشنبه, 1403/03/06 شمسی | 2024/05/26 میلادی
فرازی از وصیتنامه شهید روح‌الله کمالوند؛

تا آخرین قطره خون از وطنم دفاع می‌کنم

تا آخرین قطره خون از وطنم دفاع می‌کنم

شهید روح‌الله کمالوند در وصیتنامه خود نوشته است: تا زمانی كه آخرين قطره خون را در بدن دارم از ايثار به خاطر دينم، وطنم و رهبرم دست بر نخواهم داشت.

به گزارش سفیرافلاک، در وصیتنامه شهید روح‌الله کمالوند آمده است: پدر و مادر عزيزم از اينكه شما را به خاطر هدفم ترک می‌كنم معذرت می‌خواهم. بايد خدمتتان عرض كنم كه هيچ‌كسی مرا تحريک نكرده است و يا به زور با خود به جبهه نفرستاده است اين كار را با ميل باطنی خود انجام داده‌ام.

چنانچه به افتخار شهادت نائل آمدم به هيچكس حرفی نزنيد و هر لعنتی كه داريد بر صدام و صداميان بنوشانيد زيرا كه من با خدای خود عهد و پيمان بسته‌ام كه اگر لياقت داشته باشم مرا هم جزء شهيدان قرار دهد.

از بازماندگان خود استدعا دارم كه برای من خود را اذيت نكنند فقط هر شب قبل از خواب برای من يک حمد و سوره بخوانند و از خدا برای تمام مسلمين طلب عوف نمايند.

و در هر حال خدا را در نظر داشته باشند و اگر كسی از من ناراحتی دارد بازماندگان من از طرف من عذر بخواهند. پدر و مادر مهربانم اين را در حالی برای شما می‌نويسم كه دشمنان دين و قرآن و مزدوران هميشه تاريخ اطرافمان را محاصره كرده‌اند من هنوز زنده‌ام و تا زمانی كه آخرين قطره خون را در بدن دارم از ايثار به خاطر دينم، وطنم و رهبرم دست بر نخواهم داشت.

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از