300 میلیارد تومان برای پتروشیمی لرستان هزینه شده است

معاون اول رئیس جمهور در مراسم افتتاح پتروشیمی لرستان:

300 میلیارد تومان برای پتروشیمی لرستان هزینه شده است

معاون اول رئیس جمهور گفت: 300 میلیارد تومان برای احداث پتروشیمی لرستان هزینه شده و افتخار ما این است که این پروژه توسط مهندسی پیشرفته داخلی انجام شده است.

برنج ميلياردي قاچاق در دوره چگني توقيف شد

جانشين فرمانده انتظامي لرستان:

برنج ميلياردي قاچاق در دوره چگني توقيف شد

استخدام آبدارچی در ادارات پلدختر هم وارداتی شد

بیان روز نسبت به استخدام بی بلیت غیربومی ها در پلدختر هشدار داد:

استخدام آبدارچی در ادارات پلدختر هم وارداتی شد

فیلم و کلیپ